Stort grattis till Johara, vinnare av stipendiet Run for Her! Ta gärna del av videon där vi presenterar Johara.

”Tillsammans med övriga jurymedlemmar så känns det oerhört kul att få presentera Johara som stipendiat för stipendiet Run for Her. Syftet med stipendiet är att vi vill lyfta fler kvinnliga förebilder inom löpning i Sverige, och vi tycker att Johara är en positiv kraft inom sitt område och sin omgivning. Hon drivs mycket av att hon vill få kvinnor i rörelse och vara trygga med sig själva och våga stå upp för sig själva. Det skall bli väldigt spännande att få följa Joharas resa.” – Ebba Jacobsson, Marknadsansvarig Saucony Norden.

Juryn som utsåg stipendiat för Run for Her:
• Ebba Jacobsson, Marknadsansvarig Saucony Norden
• Patrizia Nilsson, Ansvarig Sports Marketing på Stadium
• Josefine Swärm, Löpcoach och inspiratör
• Christine Dartsch Nilsson, Ph.D Föreståndare Centrum för Idrottsforskning
• Adrian Gehrig, VD Saucony Norden

Jämställdhet har länge varit ett återkommande diskussionsämne inom idrottsvärlden liksom samhället i stort. Forskning från bl.a. CENTRUM FÖR IDROTTSFORSKNING* och RIKSIDROTTSFÖRBUNDET** har visat på att förutsättningarna för kvinnors idrottsutövande skiljer sig från mäns i hänseenden som ekonomiskt stöd och innehav av beslutsfattande positioner som ledare, tränare och i styrelser. Den större delen av offentliga stödpengar går till manliga idrottare, en stor majoritet män söker sig till tränare- och idrottsledarutbildningar och vi har länge sett en trend där kvinnliga idrottare slutar i betydligt lägre ålder än män. Även om män och kvinnor i samhället i stort engagerar sig ideellt i samma utsträckning, så är 3 av 4 ideellt engagerade inom idrotten män. Det behövs fler starka kvinnliga förebilder som tar plats inom idrotten och som kan inspirera andra.

”I stort handlar det om idrottens överlevnad. Jämställdhet inom idrotten på alla nivåer är både en demokratifråga och en förutsättning för en framgångsrik idrottsrörelse”, säger Ph.D. Christine Dartsch Nilsson, föreståndare för Centrum för Idrottsforskning.

Löpning är idag en folkrörelse där andelen kvinnliga utövare har vuxit kraftigt de senaste decennierna. Idrotten involverar mängder av ideella och kommersiella krafter, som har stor påverkan på nutidens och framtidens motionärer, talanger och elitaktiva. Vi vill se en utveckling där kvinnor tar lika stort utrymme som män att forma framtiden för vår sport och vi vill därför lyfta och stärka kvinnliga inspiratörer inom just löpning. Förutsättningarna att utöva vår älskade idrott ska vara lika oavsett kön.

”Den största utmaningen finns på ledarsidan, där finns inte tillräckligt många förebilder och ledare. Det finns inte nödvändigtvis ett motstånd mot ledande kvinnor inom idrotten men eftersom det fortfarande finns normer inom idrotten som påverkar oss är det också färre kvinnor som motiveras att räcka upp handen att engagera sig på ledande positioner. Här har idrottsrörelsen inte nått sina jämställdhetsmål och utvecklingen går långsamt”, fortsätter Christine Dartsch Nilsson

Saucony lanserade i år ett viktigt produktsamarbete med det amerikanska Prinkshop, ett varumärke som också brinner för att lyfta och belysa stora samhällsutmaningar. Tillsammans tog vi fram en limiterad version av en av våra mest populära löparskor, KINVARA, för att belysa behovet att få fler kvinnor att söka sig till ledande positioner genom sina yrkesval. Den limiterade versionen hittar du exklusivt hos Stadium.

I samband med lanseringen av denna produkt lanserar vi i Sverige även stipendiet RUN FOR HER som kommer att delas ut till en kvinnlig inspirationskälla inom löpningen i Sverige. Nominera din kvinnliga förebild idag!

*”Jämställd idrott i siffror” av Norberg, Faskunger, Dartsch från 2018.

**”Jämställdhet bland idrottens ledare” av Svender, Nordensky från 2019